Firma ,,ARISTA“, spol. s r. o. je od 1.9.2018 v likvidaci.