Souběžně s výrobou chleba vyrábíme také různé druhy pečiva.

Tato výroba probíhala na provozovně v Havířově – Šumbarku. S ohledem na nárůst požadavků zákazníků na zvýšení objemu a pestrosti sortimentu, byl výrobní provoz v roce 2001 přemístěn do objektu Savela v Havířově – Podlesí, kde jsme získali větší prostory odpovídající zvýšeným požadavkům na hygienu a bezpečnost potravin.

V letech 2008 – 2010 proběhla rozsáhlá modernizace strojního zařízení s využitím dotace EU v rámci operačního programu ,,Podnikání a inovace“ a vlastních finančních prostředků. Touto modernizací jsme zajistili podstatné snížení fyzické námahy pracovníků ve výrobě, kde máme zaměstnané především ženy. Bylo dosaženo zvýšené produktivity práce, ale taktéž kvality finálních výrobků. Jelikož se zaměřujeme na malosériovou výrobu a místně oblíbené výrobky, zůstává podíl náročné ruční práce při výrobě koláčů, frgálů a zdobení jiných výrobků nezastupitelným výrobním procesem.

Ani po těchto inovacích se výroba neobejde bez řemeslně zručných a svědomitých pracovníků.

K dnešnímu dni vyrábíme 193 druhů pečiva, které několikrát ročně obměňujeme.